Product Prijs
Telefonische kennismaking (15 minuten) Gratis
Ontmoetingsgesprek (30 minuten) Gratis
Coachingssessie (60 minuten) €65,-

Bij de coachingstarieven zit het volgende inbegrepen:

✔Limonade/thee/koffie

✔Tussentijds contact via mail, per telefoon, Skype of Whatsapp

✔Eindevaluatie

✔Advies en/of tips voor thuis

✔Materialen

✔21 % BTW

✔Voorbereidingstijd

✔Reistijd

 

Betalingen
Maandelijks ontvangt u een factuur. Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht. Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

Verwijzing en vergoeding

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig en er is momenteel geen wachtlijst waardoor uw kind snel geholpen kan worden en op korte termijn resultaten boekt. Kindercoaching wordt meestal nog niet door de verzekeraars vergoed. U kunt het beste persoonlijk contact opnemen met uw zorgverzekeraar en omschrijven waarvoor de coaching noodzakelijk is en wat de voordelen ervan zullen zijn. Coachingskosten kunnen als ziektekosten opgevoerd worden bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coachingskosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget PGB of uit een zorgarrangement dat door de school kan worden betaald. Neem hiervoor contact op met de IB-er (intern begeleider) van de school van uw kind.

 

Indien de hulpvraag buiten mijn deskundigheid valt kan het zijn dat ik u doorverwijs naar andere hulpverleners.

 

Afzegging of verplaatsing van afspraak

Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

Bij annulering binnen 24 uur behoudt BOOSTING zich het recht om de sessie in rekening te brengen.

Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail.

 

Voor alle coaching- en begeleidingstrajecten gelden :